Berichtenarchief

Schooljaar 2023 - 2024

Top Team bedrijfssimulatiespel (Zesdes)

1 oktober 2017

Op vrijdag 29 september was het de beurt aan het zesde jaar om deel te nemen aan het Top Team bedrijfssimulatiespel. In groepjes van 5 zetten de leerlingen zich aan het werk om zoveel mogelijk winst te maken. Makkelijk was dat niet, er moesten immers beslissingen genomen worden over productiehoeveelheden, over het ontslaan van managers, het aantal vertegenwoordigers, de keuze tussen standaard- of luxeproducten, en nog veel meer. De voormiddag werd afgesloten met een gezellige receptie en een spannende prijsuitreiking. Team A8 met Lene Van Brabandt (6LMT), Aline Tant (6HWE), Andreas Uyttendaele (6WWI6Gr), Gilian Staelen (6LMT) en Nils Termote (6HWE) won de eerste prijs en kreeg de fel begeerde filmtickets. Dank je wel aan de leraars economie voor de organisatie van deze boeiende activiteit.