Planet Proofweek

13 oktober 2017

PlanetProof gaat om duurzaamheid, goede dingen doen voor onze planeet. We hebben immers maar één planeet. Willen we dat toekomstige generaties niet in het gedrang komen door ons consumptiepatroon, dan is tijd voor actie.

Tijdens de Planet Proofweek keken we eerst eens naar ons bord. In de eetzaal werd een vegetarisch menu geserveerd en de leerlingen konden zich inschrijven voor een workshop vegetarisch koken. Ook het wereldwinkelontbijt werd dit jaar weer een groot succes.

De leerlingenraad zamelde spullen in voor een rommelmarkt, het wereldwinkeltje werd opnieuw opgestart en iedereen kon ledlichtjes voor de fiets kopen. De opbrengst van het rommelmarktje, de wereldwinkel en de ledlichtjes gaat naar ons eigen energiefonds. Het is immers de bedoeling om met onze school klimaatneutraal te worden. Een deel van de school werd al een stukje groener: enkele lokalen en de sportzaal zijn reeds voorzien van ledverlichting. Dit kunnen we met ons energiefonds verder uitbreiden.

Ook tijdens de lessen kwamen duurzame thema’s aan bod. Zo werd het vermogen van verschillende soorten lampen gemeten tijdens de les wetenschappelijk werk en stond het klasuur in teken van de Planet Proofweek.

De school deed ook mee aan de actie ‘Mijnbouw in Brugge: goed voor het milieu?’ Met deze inzamelactie voor afgedankte lampen en klein elektronisch afval verkleinen we de afvalberg en zorgen we voor de recuperatie van waardevolle grondstoffen. De week werd afgesloten met Energy Talks, lezingen over recycleren en hernieuwbare energie.