Berichtenarchief

Schooljaar
2017 - 2018

1ste trimester

Peter- en meterproject 2017-2018
Sport en Spel in september
Smartschool
Bezoek stadsbibliotheek
Biotoopstudie 1ste jaar
Verrassingsactiviteit van het internaat
Feestelijke opening eerstegraadsschool
Feestelijke opening Basisschool Brugge
PlanetProof klimaatweek 2 – 6 oktober
Een ijsje voor de internen
Eerste klasuurtje 3WET
Dissectie van het varkensoog voor 3WET
Wist je dat...?
Open School op school
Auditie schooltoneel
Ontvangst Zuid-Afrikaanse leerlingen
Met de zesdes op universitair avontuur
Junior College Filosofie
Top Team bedrijfssimulatiespel (Zesdes)
Top Team bedrijfssimulatiespel (Vierdes)
Toneelvoorstelling 1stes: Zigzagkind
Skiën - Zuid-Afrika uitwisselingsproject
Didactische uitstap naar een kinderdagverblijf (3HWE)
Excursie en biotoopstudie in Beisbroek voor 4Wet
Wereldwinkelontbijt
Uitwisselingsleerlingen op herdenkingsplechtigheid
Loopcross van SVS
Pasdag 1stes
Pasdag 2des
Pasdag 3 HWE
Pasdag 4 HWE
Pasdag vijfdes
Pasdag zesdes
Tevreden luisteraars!
Geslaagde jubileumeditie uitwisselingsproject Zuid-Afrika
De teller van het energiefonds draait op volle toeren!
Planet Proofweek
Gastspreker tijdens de PlanetProof Week
SLHD en SPEED
Schaken op school
Avondje uit met...
'Pret' e.a. in de les natuurwetenschappen!
Dag van de Jeugdbeweging
Bezoek federaal parlement Brussel (6HWE)
Eerstes eten samen met hun peters en meters
Schrijf- en fotoproject Brugge Plus
Grieks, meer dan een taalvak
Toneelvoorstelling 3des: Donderdag
Woensdagmiddag en... bowling!
Bezoek aan het SMAK
Coördinatiemeeting van het S.PE.E.D.-project
Taaltaak Frans 1LatA & 1Mod
Sport en Spel in november
Zaalvoetbalcompetitie vierdes
5HWE op uitstap naar Gent en Brussel
En de prijs is...
SLHDsecundair reflecteert
Naar het Louvre in Lens
Infoavond Europese uitwisselingsweek
Franse woorden oefenen
Open repetitie in het Concertgebouw
S.P.E.E.D.-Erasmus+ - Introductie over ondernemersschap
100 dagen in het eerste jaar!
Infomoment inleefproject Cultuurwetenschappen
Sint op school
Laatste les Wetenschappelijk Werk
En de winnaar is...
Uitstap naar Köln
Kerstbezinning 2017: #HereIsTheLove


Planet Proofweek

13 oktober 2017

PlanetProof gaat om duurzaamheid, goede dingen doen voor onze planeet. We hebben immers maar één planeet. Willen we dat toekomstige generaties niet in het gedrang komen door ons consumptiepatroon, dan is tijd voor actie.

Tijdens de Planet Proofweek keken we eerst eens naar ons bord. In de eetzaal werd een vegetarisch menu geserveerd en de leerlingen konden zich inschrijven voor een workshop vegetarisch koken. Ook het wereldwinkelontbijt werd dit jaar weer een groot succes.

De leerlingenraad zamelde spullen in voor een rommelmarkt, het wereldwinkeltje werd opnieuw opgestart en iedereen kon ledlichtjes voor de fiets kopen. De opbrengst van het rommelmarktje, de wereldwinkel en de ledlichtjes gaat naar ons eigen energiefonds. Het is immers de bedoeling om met onze school klimaatneutraal te worden. Een deel van de school werd al een stukje groener: enkele lokalen en de sportzaal zijn reeds voorzien van ledverlichting. Dit kunnen we met ons energiefonds verder uitbreiden.

Ook tijdens de lessen kwamen duurzame thema’s aan bod. Zo werd het vermogen van verschillende soorten lampen gemeten tijdens de les wetenschappelijk werk en stond het klasuur in teken van de Planet Proofweek.

De school deed ook mee aan de actie ‘Mijnbouw in Brugge: goed voor het milieu?’ Met deze inzamelactie voor afgedankte lampen en klein elektronisch afval verkleinen we de afvalberg en zorgen we voor de recuperatie van waardevolle grondstoffen. De week werd afgesloten met Energy Talks, lezingen over recycleren en hernieuwbare energie.