En de winnaar is...

22 december 2017

En de winnaar is Eloïse Molhant uit 3 Wetenschappen.

Het S.P.E.E.D. project had een logo nodig. En wie was er het best geplaatst om daarvoor te zorgen? Inderdaad, het Human Resource Department van S.P.E.E.D., wij dus!
Mijnheer Panchabhikesan ging onmiddellijk aan de slag. Hij liet zijn leerlingen een logo ontwerpen dat in het teken stond van hernieuwbare energie, Europa, de deelnemende landen…

Uit een vijftigtal logo’s werden eerst de 5 beste geselecteerd. Daarna werd er een internationaal stembiljet rondgestuurd. Leraars, leerlingen en sympathisanten uit alle zes de partnerscholen brachten hun stem uit. En het werd al zeer vlug duidelijk welk logo de voorkeur van de meeste landen wegdroeg.

Eloïse werd in de bloemetjes gezet tijdens de officiële proclamatie op dinsdag 19/12. Ze ontving ook twee Kinepolis-filmtickets, gesponsord door het project.
In naam van alle deelnemers willen we Eloïse van harte feliciteren met haar logo dat de spirit van het S.P.E.E.D.-project heel mooi weergeeft.

Dank ook aan al wie zijn stem uitbracht.