Bisschop op bezoek

16 januari 2018

Op dinsdag 16 januari hadden we de bisschop van Brugge, mgr. Lode Aerts, te gast in onze school. Hij maakte tijd om kennis te maken met de leraren en met hen het middagmaal te nemen. Een aantal leerlingen keken wel verbaasd op, toen ze hem zagen aanschuiven in onze eetzaal. Een bisschop in de eetzaal… da’s zeker niet alledaags.

Tijdens het 5de lesuur sprak hij onze vijfdes toe en tijdens het 6de lesuur onze zesdes. Hij legde aan de hand van het bijbelverhaal over Jezus en Zacheus uit wat volgens hem de kern van het christelijke geloof is.

Daarna beantwoordde hij de vragen van de leerlingen: waarom bent u priester geworden, wat is uw opdracht als bisschop, hoe ziet u de toekomst van het geloof over 20 jaar, twijfelt u soms aan het bestaan van God, heeft godsdienst een betekenis in onze huidige samenleving…? Zijn open, spontane en eerlijke antwoorden wisten de leerlingen en leraars te waarderen. Een lesuur bleek veel te kort… niet alle vragen konden gesteld worden.

Het werd een boeiende ontmoeting en aangename kennismaking met onze bisschop.