Dag van het Grieks

3 mei 2018

Op woensdag 2 mei gingen 39 leerlingen van onze school met hun leraars naar Gent, om de Dag van het Grieks te vieren. Vieren, jawel, want dit was een heus feest van de Griekse taal en cultuur. Hier was, anders dan in de media kwam, geen frustratie of boosheid te horen, maar vooral veel enthousiasme en zonnigheid.

Meer dan 1000 Griekse leerlingen uit het hele land deelden op verschillende plekken in Gent hun gemeenschappelijke passie voor de taal van Homerus, Plato, Xenophon en al die anderen. Ze luisterden naar boeiende sprekers, deden een quiz om reizen naar Athene te winnen, en zagen vooral dat ze niet alleen stonden in hun passie voor dat heerlijke Grieks.