Berichtenarchief

Schooljaar 2022 - 2023

Op queeste naar perkament, bladgoud en zwanenveren

17 november 2022

Onze Brugse bibliotheek beschikt over een kostbare erfgoedcollectie en daar wilden we, als school, dankbaar gebruik van maken. Na de lessen over Karel ende Elegast en koning Arthur was het voor de vijfdejaars interessant om eens een manuscript van dichtbij te bekijken. In de workshop van de Erfgoedcel Brugge leerden de leerlingen hoe de boeken vervaardigd werden, hoe je een pen maakt van een ganzenveer en waarom sommige kleuren onbetaalbaar waren. Een manuscript had de waarde van een Porsche, perkament kon je ook van konijnenvel maken en karmijnrood werd gemaakt van schildluizen. De leerlingen schreven ook zelf met een veer en zorgden voor de gepaste verluchting bij hun kalligrafische verzen en liefdesverklaringen. Soms vergaten ze wel om op de lijntjes te blijven schrijven.