Berichtenarchief

Schooljaar 2022 - 2023

Start van de inleefprojecten voor 6HWE

19 januari 2023

De leerlingen van 6 Humane Wetenschappen maakten op donderdag 12 januari voor het eerst kennis met de verschillende organisaties voor hun inleefproject van cultuurwetenschappen. Alle leerlingen spraken met de verantwoordelijken van de organisaties over hun werking. We kwamen hiervoor samen in het OLC. Op dat moment kregen we ook te horen wat de opdracht was die we zullen moeten uitvoeren binnen de organisatie.

In totaal waren er vijf organisaties, maar bij de organisatie van Erfgoedcel Brugge was er niemand die een gesprek kon voeren wegens ziekte van de verantwoordelijke waardoor we op de computer moesten kijken voor info. Dit was jammer, want daardoor trok de organisatie minder aan en koos niemand dit in zijn top 3. Hierdoor ontstonden er wat moeilijkheden bij de verdeling van de organisaties. De opdracht was dan ook om als groep tot een besluit te komen, maar dit was moeilijker dan gedacht, want niet iedereen kreeg een organisatie uit zijn top 3. Uiteindelijk gaven enkele leerlingen hun top 3 op en hebben we eerlijk lotjes getrokken. Zo zijn we als klas toch tot een mooi compromis gekomen. Nu kunnen we met een positieve start beginnen aan onze inleefprojecten!