Berichtenarchief

Schooljaar 2022 - 2023

Bezoek aan psychiatrisch ziekenhuis OLV

16 februari 2023

Op donderdag 9 februari bezocht 5HWE Psychiatrisch ziekenhuis OLV in het kader van de lessen gedragswetenschappen. We kregen er een boeiende uiteenzetting over de psychiatrie en een getuigenis van een ervaringsmedewerker.