Berichtenarchief

Schooljaar 2018 - 2019

Pasdag 4des

11 oktober 2018

Een pasdag kan alle kanten uit: soms pakt de mayonaise en wordt er in groep geknuffeld, soms worden er vonken geslagen tijdens ferme discussies. Dat mag allemaal. Want op het einde van die dag komen alle leerlingen en leraars er hoe dan ook rijker uit: ze hebben mekaar beter leren kennen, ze delen als één groep nieuwe ervaringen, ze hebben respect getoond voor elkaars karakter en mening. Ja, dit zijn win-win-dagen. En het fijnste is: op die dagen is er hoe dan ook tijd voor ontspanning en plezier. Een dagje in het seminarie bleek alvast een prima doorbreking van de traditionele schoolroutine. Met de temperaturen van 11 oktober 2018 als onvergetelijke bonus…