Berichtenarchief

Schooljaar 2019 - 2020

Didactische uitstap gedragswetenschappen Dr. Guislainmuseum

10 februari 2020

Op donderdag 6 februari ging 5HWE op jaarlijkse didactische uitstap naar het Dr. Guislain museum. Dit in het kader van de lessen gedragswetenschappen. We kregen er een rondleiding in de permanente tentoonstelling en konden nadien geboeid luisteren naar een spreker over hedendaagse psychiatrie.